Alkohol

 

Riskbruk är en för hög konsumtion av alkohol, som så småningom kan leda till missbruk och beroende.

 

Känner du att ditt drickande har ökat? Oroar det dig? Behöver du mer och mer för att få effekt?

Du kanske dricker oftare än förr? Har du svårt att sätta gränser? Har du svårt att komma till jobbet i tid?

Använder du vin eller öl som belöning, för att varva ner eller för att lindra ångest, också mitt i veckan?

Kanske har ett alkoholtest på vårdcentralen eller hos företagshälsovården visat på för hög konsumtion?

 

Idag riskerar 1-2 av 10 svenskar att hamna i alkoholmissbruk om inte alkoholvanorna styrs upp i tid.

Drickandet ökar snabbast bland unga tjejer och medelålders kvinnor. Kvinnor riskerar av biologiska

orsaker att snabbare än män hamna i ett missbruk.

 

Vill du ta kontrollen över ditt drickande?

 

KBT-behandling vid riskbruk av alkohol hjälper dig att se mönster i ditt drickande.

Du får kunskap och strategier för att varaktigt kunna förändra tankar, känslor och beteenden kring alkohol.

 

KBT-behandling vid riskbruk av alkohol är tydlig och strukturerad.

Den kräver god motivation och eget engangemang mellan samtalen.

Behandlingen går bra att kombinera med medicinskt stöd.

 

Almqvist Psykologi har god dokumenterad kompetens för behandling av alkoholproblematik.

.

Tillbaka till startsidan    Tillbaka till behandlingar