Vad är KBT?

 

 

KBT står för kognitiv beteendeterapi.

KBT är en modern inriktning inom psykologisk behandling, som bygger på vetenskaplig grund.

Den kognitiva delen handlar om de tankar som påverkar hur vi mår och agerar.

Beteendedelen fokuserar på vårt sätt att agera i olika situationer, vilket kan skapa stora svårigheter.

Känslor och kroppsliga reaktioner tas också med i behandlingsarbetet, liksom hur det sociala samspelet fungerar.

 

Till KBT-teknikerna räknas ofta också mindfulness,

som är en form av uppmärksamhetsträning för att finna ro och återhämtning i vardagen.

 

KBT fokuserar på de problem du upplever just nu och tar vid behov upp tidigare minnen och erfarenheter.

Tillsammans med terapeuten görs en kartläggning för att förstå och bearbeta de tankemönster som påverkar din tillvaro idag.

Resurser och förändringsmöjligheter utforskas gemensamt och en plan för att pröva nya strategier och verktyg görs.

Det finns en tydlig målsättning att nå positiv förändring av de tidigare svårigheterna.

 

KBT är en korttidsterapi, vanligtvis 5 – 15 samtal, beroende på problematik och svårighetsgrad.

KBT är en strukturerad behandlingsform, där klienten är beredd på visst eget arbete mellan samtalen.

God motivation för behandlingsarbetet ökar förutsättningarna för ett gott och varaktigt resultat.

 

Inom ramen för KBT sker ett intensivt forskningsarbete på många håll i världen,

vilket idag ger möjligheter att behandla allt fler svårigheter med goda resultat.

 

 

Tillbaka till startsidan    Tillbaka till behandlingar