Stress/utmattning

 

 

Har du svårt att varva ner, är lättirriterad och har problem att finna tillräcklig återhämtning?

Är du ständigt igång, men känner att du inte längre räcker till? Har du svårt att säga nej,

får inte saker gjorda, kanske drar du dig undan? Börjar din tankeverksamhet att påverkas? Snurrar tankarna ständigt?

Har du svårt att fatta beslut? Inverkar situationen på ditt minne och din förmåga att fokusera?

Kanske känner du inte längre igen dig själv. Obalans mellan arbete/fritid, vila/återhämtning kan vara påtaglig.

 

Samhället ställer idag stora krav på den enskilde att ta eget ansvar och att bromsa i tid.

 

Individuell KBT-behandling erbjuder ett strukturerat sätt att arbeta med stressrelaterad problematik,

där insikt och kunskap om just din situation och dina förändringsbehov ställs i fokus.

 Du får anpassade redskap och strategier för att minska den skadliga stress du

utsätts för och du kan minska risken för uttröttning, nedstämdhet och sjukskrivning.

 

Behandlingen kan också innehålla coachning för att kartlägga arbetsrelaterade svårigheter

och för att hitta till dina resurser och möjligheter i framtiden.

 

För dig som är sjukskriven för stressrelaterade besvär inriktas behandlingen på

att rusta dig att fungera bättre, för kunna komma tillbaka till arbetslivet på ett bra sätt.

 

Almqvist Psykologi har god kompetens för att arbeta med stress/utmattning och arbetsrelaterade frågor.

 

Tillbaka till startsidan    Tillbaka till behandlingar