Oro/panikångest/social osäkerhet/fobi/tvång 

 

Ångestrelaterad problematik blir allt vanligare och många människor lever med ständigt

gnagande oro och störande, snurrande tankar.

Ångest kan triggas av någon händelse, sak eller viss situation, och ibland är det tankarna

eller känslorna i sig som är ångestskapande.

 

Panikångest är en svår form av ångest, som kan vara starkt begränsande för drabbade personer.

Kroppsliga symtom kan vara uttalade vid panikångest, rädslan att tappa kontrollen i

social sammanhang är stark och självkänslan påverkas negativt.

 

Många bär på en ständigt tärande känsla att inte passa in och

är rädda att bli dömda av andra människor. Svårigheter att vistas i stora grupper är vanligt,

liksom rädsla att tala inför andra människor. Ofta är social osäkerhet/fobi kopplad till panikångest.

 

Ångest är energikrävande, tröttsam, ofta skamfylld och kan leda till nedstämdhet.

Beteenden, tankemönster och tvångsmässiga ritualer

används ibland för att minska och kontrollera ångesten.

 

För generell ångest, panikångest, specifika fobier, social osäkerhet och tvång

finns behandlingsprogram inom ramen för KBT, som i vetenskapliga studier visat goda resultat.

Tillbaka till startsidan    Tillbaka till behandlingar