Sömnproblem

 

Mottagningen behandlar dig som har insomni, d v s återkommande har svårt att somna,

 vaknar flera gånger per natt, vaknar tidigt eller har en kombination av dessa svårigheter.

 

Sömnstörningarna påverkar hur du mår och fungerar under dagtid, och du oroas av detta.

Kanske har du länge behövt ta medicin för att kunna sova.

 

Sömnproblemen kan påverkas av stress, men är inte kopplade till värk eller annan sjukdom.

 

Även  du som lider av dygnsrytmstörningar är välkommen, d v s om du har svårt att komma

 upp på morgonen eller vänder på dygnet, vilket ställer till det på arbetet och i vardagslivet.

 

 KBT- behandling för sömnbesvär följer väl utprovade metoder, som i studier visat goda resultat.

 Behandlingen kräver motivation och eget engagemang mellan samtalen.

 

Almqvist Psykologi har god kompetens för behandling av

 ovanstående sömnstörningar, också av långvariga och svåra problem.

Tillbaka till startsidan    Tillbaka till behandlingar